Normele Fundamentale ale Casei Princiare

Statutul complet al Casei Dinastice Princiare de Caravasile

Promulgat prin semnătura Altetei Sale Principele Nicolae de Caravasile pentru a succede tuturor celorlalte Statute şi Legi ale Casei, începând cu data prezenta, cu modificările şi completările ulterioare

Introducere

Casa Dinastica Princiara de Caravasile este guvernată de statut şi de tradiţie. În conformitate cu Ordinul Altetei Sale şi cu toate cerinţele moderne, aceste Norme Fundamentale, promulgate de mâna Principelui Nicolae, Şef Suveran al Casei Princiare de Caravasile, prin Graţia Lui Dumnezeu, Principe încoronat al Principatului Basarabia şi jure sanguinis Mare Maestru al Ordinelor şi Decoraţiilor Casei Princiare de Caravasile, vor intra în vigoare la data prezenta. Acest document îşi va primi validitatea şi puterea la momentul semnăturii, de mâna Printului. Prin acest document, toate statutele precedente şi toate privilegiile, apelativele, titlurile, rangurile şi drepturile dinaştilor sau ale descendenţilor lor, sunt revocate. Tradiţiile noastre de familie includ şi vor include întotdeauna credinţa creştin ortodoxă, care va servi drept principiu călăuzitor în toate deciziile viitoare. Păstrând respect pentru libertatea de credinţă şi de conştiinţă a individului, toţi membrii dinastici ai Familiei vor aparţine ritului creştin ortodox. Rugăm pe Dumnezeu să protejeze Dinastia noastră Princiara, Ţara noastră şi Biserica noastră.

Capitolul I – Casa Princiara de Caravasile

Articolul 1 – Caracteristici şi membri

1. Casa Princiara de Caravasile este o comunitate de familie autonomă înfiinţată şi organizată pe baza prevederilor acestui Statut Dinastic, de acum în vigoare. Ea va fi compusă din membri prin naştere sau membri prin căsătorie, numai după cum este stabilit de acest document.

2. Şeful Casei Princiare de Caravasile, potrivit tuturor practicilor şi convenţiilor de astăzi, este de jure sau de facto Suveran, în termeni de autoritate asupra Casei Princiare de Caravasile, la orice moment. Imediat după decesul Şefului Casei Princiare de Caravasile, fără vreo proclamaţie ulterioară, Moştenitorul Evident sau Moştenitorul Prezumptiv, în funcţie de cine va fi în viaţă şi primul în linia de succesiune la acel moment, va primi din acea clipă titlul şi apelativul de Rege sau Regină, Print sau Principesă, indiferent de poziţia Familiei ca Dinastie domnitoare sau ne-domnitoare şi indiferent dacă, mai târziu, va alege sau nu să folosească un asemenea titlu sau apelativ.

3. În cazul în care Moştenitorul Prezumptiv este primul succesor, dar un Moştenitor Evident încă nenăscut este anticipat, Moştenitorul Prezumptiv va asuma rolul de Regent până la naştere, dar nu va putea amenda, modifica sau interpreta prevederile acestor Norme, cu excepţiile stabilite mai jos. Un moştenitor minor la momentul succesiunii la Şefia Casei Princiare de Caravasile va avea un Regent care va rămâne în funcţie până ce Şeful Casei Princiare de Caravasile devine major, dar acest Regent şi / sau Şeful Casei Princiare de Caravasile, pe durata minorităţii, nu vor putea amenda, modifica sau interpreta prevederile acestor Norme, sau oricare altele, cu excepţiile prevăzute mai jos. Regenţa va fi numită de membrii dinaşti ai Casei Princiare de Caravasile, prin Consiliul Dinastiei Princiare, şi poate fi îndepărtată de acesta.

4. Şeful Casei Princiare de Caravasile nu va putea, în nici o situaţie, să amendeze, să modifice sau să interpreteze prevederile acestor Norme până la împlinirea vârstei de treizeci de ani.

5. Succesorii dinaşti ai Principelui Nicolae de Caravasile sunt succesori la şefia Casei Princiare de Caravasile, iar actualii succesori sunt recunoscuţi exclusiv prin aceste Norme şi sunt enumeraţi aici. Ei vor fi singurii dinaşti, până la momentul când alţii, în baza naşterilor viitoare, sunt adăugaţi printr-un amendament sau anexă la aceste sau alte viitoare Norme Fundamentale ale Casei Princiare de Caravasile. Toate principesele prin naştere ale Casei Princiare de Caravasile vor înceta a mai fi membri ai Casei Princiare de Caravasile la momentul căsătoriei şi vor primi titlul şi apelativul soţului lor, cu excepţia cazului când rămânerea lor în Casa Princiara de Caravasile este recunoscută, fie de aceste Norme, fie, în viitor, prin adăugare ca amendament sau anexă la aceste sau orice viitoare Norme ale Casei Princiare de Caravasile. Nici un succesor al unei femei membru al Casei Princiare de Caravasile nu va deveni membru al Dinastiei Princiare de Caravasile prin naştere, decât dacă aceste Norme sau vreun alt document viitor dat de Şeful Casei Princiare de Caravasile, recunoaşte această includere.

6. Descendenţii Printului Alexei Dimitrie de Caravasile, pe orice ramură colaterală, îşi vor păstra apelativul şi rangul care le-a fost acordat în timpul domniei Altetei Sale Printului Alexei Dimitrie. Potrivit dorinţei şi precedenţei stabilite de Alteta Sa, aceşti descendenţi vor continua să fie excluşi din linia de succesiune şi nu vor fi membri ai Casei Princiare de Caravasile.

7. Consoarta Şefului Casei Princiare de Caravasile va primi titlul şi apelativul de Principesa pe întreaga durată a căsătoriei şi a văduviei sale, în cazul în care Şeful Casei Princiare îi va deceda înainte. Consortul unei femei Şef a Casei Princiare nu va avea, de drept, vreun rang, privilegiu sau titlu, dar acestea vor fi primite, ad personam, prin decizia Şefului Casei Princiare de Caravasile. Soţia unui Principe al Casei Princiare de Caravasile va avea titlul şi apelativul de Principesă pe durata căsătoriei şi văduviei sale, numai în cazul în care căsătoria a fost recunoscută de Şeful Casei Princiare de Caravasile. Consorţii sau Principesele prin căsătorie, a căror căsătorie este anulată sau dizolvată prin divorţ, vor pierde toate rangurile, titlurile şi privilegiile la momentul dizolvării căsătoriei, în timp ce un consort văduv care se recăsătoreşte îşi va păstra titlul şi rangul ad personam, acestea nefiind transmisibile viitoarei soţii sau copiilor dintr-o căsătorie trecută sau viitoare.

8. Apartenenţa la Casa Princiara de Caravasile este un act liber consimţit şi, după împlinirea majoratului, orice membru poate renunţa la acest drept oricând, moment la care toate titlurile, rangurile şi privilegiile acelui membru al Casei Princiare de Caravasile vor lua sfârşit. O asemenea renunţare nu poate avea loc decât printr-o declaraţie scrisă prezentată Şefului Casei Princiare de Caravasile, care va prezenta declaraţia Consiliului Dinastiei Princiare, iar aceasta va intra în vigoare la treizeci de zile de la prezentarea în faţa Consiliului Dinastiei Princiare, cu excepţia cazului când petentul nu şi-a retras cererea până la acea dată.

9. Renunţarea la calitatea de membru al Casei Princiare de Caravasile va elimina pe fostul membru al Casei Princiare de Caravasile din linia de succesiune pentru totdeauna, dar nu va avea efect asupra statutului, titlurilor şi rangurilor succesorilor şi moştenitorilor săi.

10. Nicio persoană născută în principal ca membru al unei Case Regale sau Princiare străine nu poate intra în Linia de Succesiune a Casei Princiare de Caravasile şi nu se poate bucura de vreun alt privilegiu dinastic, fără excepţie.

Articolul 2 – Titlurile membrilor Casei Princiare

1. Şeful actual al Casei Princiare de Caravasile este:

Alteţa Sa Regala Principele Nicolae (jure sanguinis) şi Custode al Coroanei Principatului Basarabia (ad personam).

2. Actuala Consoarta al Şefului Casei Princiare de Caravasile este –

Alteţa Sa Regală * , Principesa Consoarta de Caravasile (ad personam).

3. În măsura în care în generaţiile viitoare Şeful Casei Princiare de Caravasile este bărbat, o viitoare consoartă a acestuia va purta titlul, apelativul şi rangul, alături de numele de botez de:

Alteta Sa Principesa (prenumele consoartei) (ad personam), potrivit cu Articolul 1 (7).

4. Actualul Moştenitor la Şefia Casei Princiare de Caravasile este:

Alteţa Sa Regală – , Principele Moştenitor de Caravasile (jure sanguinis).

5. Actuala consorta al Moştenitorului la Şefia Casei Princiare de Caravasile este:

Excelenţa Sa – .

6. Ceilalţi membri Casei Princiare de Caravasile, care vor avea titlurile, rangurile şi apelativele corespunzătoare, sunt:

Alteţa Sa Regală * , Principele de Caravasile (jure sanguinis);

Alteţa Sa Regală * , Principesa de Caravasile (jure sanguinis).

7. În cazul unei femei Şef al Casei Princiare de Caravasile, consortul său va primi titlul de „Alteţa Sa Regală Principele Consort de Caravasile” (ad personam), potrivit Articolului 1 (7), titlu, rang şi apelativ care va precede orice alt titlu, român sau străin, pe care îl poate avea, pe durata mariajului şi numai pe durata vieţii soţiei sale, şi numai atâta timp cât aceasta rămâne Şef al Casei Princiare de Caravasile.

8. Membrii Casei Princiare de Caravasile nu vor accepta titluri, decoraţii şi premii străine fără aprobarea scrisă a Şefului Casei Princiare de Caravasile. Astfel de distincţii străine pot fi acceptate numai ad personam şi vor fi predate în orice moment dacă Şeful Casei Princiare de Caravasile decretează astfel. Nicio distincţie străină nu precede rangurile şi distincţiile dinastiei.

9. Copiii sau consorţii membrilor Dinastiei Princiare de Caravasile care nu poartă un titlu regal nu sunt membri ai Dinastie Princiare de Caravasile, ci membri ai familiei extinse a Printului, şi ai Casei Princiare. O listă completă a familiei extinse este inclusă în Registrul Genealogic al Casei Princiare de Caravasile.

Articolul 3 – Cetăţenia şi reşedinţa

1. Toţi membrii Casei Princiare de Caravasile sunt sau trebuie să ia măsurile pentru a deveni cetăţeni români.

2. O Principesa văduvă sau consortul / consoarta văduvi vor avea dreptul de a locui, pentru restul vieţii, într-una dintre reşedinţele princiare, stabilită de Şeful Casei Princiare, dar acest drept nu se va extinde pentru foştii sau viitorii soţi sau copiii lor dintr-o fostă sau viitoare căsătorie, după decesul acestora.

3. În acest moment, Palatul Princiar este reşedinţa de lucru a Custodelui Coroanei şi a Dinastiei Princiare. Deciziile legate de reşedinţele princiare pot fi revocate sau schimbate de Şeful Dinastiei în orice moment.

Articolul 4 – Registrul Genealogic al Casei Princiare de Caravasile şi Starea Civilă

1. Cancelaria Şefului Casei Princiare de Caravasile va păstra un registru cu toţi membrii în viaţă ai Casei Princiare, numit Registrul Genealogic al Casei Princiare de Caravasile. Şeful Casei Altetei Sale Printul va fi autorizat şi va avea datoria de a păstra registrul corect şi în bună stare.

2. Principiile dreptului român care guvernează starea civilă vor fi aplicabile, în măsura în care sunt necesare pentru aplicarea acestor Norme. Păstrarea registrului va permite ca ordinea de succesiune la Şefia Casei Princiare de Caravasile să fie înregistrată clar în orice moment (Articolul 12 (1)).

3. Toţi membrii Casei Princiare sunt obligaţi să informeze Cancelaria Şefului Casei Princiare, fără întârziere, de orice eveniment sau circumstanţă care necesită o notaţie sau modificare a registrului păstrat de Cancelarie. Întreaga documentaţie va fi înaintată de îndată ce este obţinută.

4. Întreaga documentaţie produsă de Cancelarie va fi pregătită de Cancelarie şi aprobată de Şeful Casei Princiare de Caravasile.

5. Registrul va fi deschis pentru inspecţia membrilor Casei Princiare de Caravasile şi altor persoane, cu acordul Şefului Casei Princiare de Caravasile şi în limitele acordului dat.

6. Folosirea pseudonimelor literare şi artistice este permisă, cu condiţia ca Şeful Casei Princiare de Caravasile să fi autorizat un asemenea uz, în scris, dar această permisiune este şi rămâne revocabilă.

Articolul 5 – Adopţia şi copiii din afara căsătoriei

1. Adopţiile efectuate de către un membru al Dinastiei Princiare nu primesc consimţământul Şefului Casei Princiare de Caravasile. Totuşi, în noile circumstanţe ale legislaţiei Uniunii Europene, Şeful Casei Princiare de Caravasile nu poate opri o adopţie.

2. Dacă un membru al Casei Princiare de Caravasile doreşte, totuşi, să adopte o persoană din afara familiei, el trebuie să-l notifice pe Şeful Casei Princiare, înainte de împlinirea procedurilor. Adopţia în interiorul familiei nu va schimba ordinea de succesiune la Şefia Casei Princiare.

3. Adopţia nu poate conferi nici un titlu, apelativ sau privilegiu al persoanei care adoptă către persoana adoptată, în ce priveşte calitatea de membru al Familiei Princiare şi al Dinastiei sau al succesiunii.

4. Nici un copil al vreunui membru al Casei Princiare de Caravasile , născut în afara unei căsătorii legal recunoscute sau dintr-o căsătorie care este subsecvent declarată nulă sau ilegală, nu va fi membru al Dinastiei Princiare de Caravasile.

Articolul 6 – Majoratul

Majoratul membrilor Casei Princiare de Caravasile este la împlinirea vârstei de optsprezece ani.

Articolul 7 – Căsătoria

1. Căsătoria unui membru al Casei Princiare de Caravasile va fi supusă acordului Şefului Casei Princiare de Caravasile pentru a avea semnificaţie dinastică.

2. O căsătorie care nu respectă paragraful (1) de mai sus nu va fi recunoscută dinastic în nicio privinţă şi va rezulta în pierderea tuturor drepturilor, onorurilor, privilegiilor şi prerogativelor, potrivit prezentelor Norme.

Articolul 8 – Divorţul

1. Divorţul membrilor Dinastiei este supus consimţământului Şefului Dinastiei Princiare înainte de începerea formalităţilor pentru ca divorţul să fie recunoscut dinastic.

2. Un divorţ care nu respectă paragraful (1) nu este recunoscut dinastic.

3. Orice membru al Casei Princiare de Caravasile a cărui căsătorie este încheiată cu nerespectarea paragrafului (1) va pierde toate drepturile, privilegiile şi onorurile ce-i sunt acordate ca membru al Casei Princiare de Caravasile.

Capitolul II – Consiliul Dinastiei Princiare

Articolul 9 – Componenţă şi atribuţii

1. Consiliul Dinastiei Princiare este compus din totalitatea membrilor Dinastiei Princiare, dacă sunt mai puţin de 6 sau din 6 membri, dacă Dinastia Princiara de Caravasile are mai mult de 6 membri în viaţă şi majori.

2. Şeful Casei Princiare de Caravasile va numi pe toţi membrii Consiliului Dinastiei Princiare.

3. Consiliul Familiei susţine pe Şeful Casei Princiare de Caravasile în luarea deciziilor, potrivit acestor Norme Fundamentale şi tuturor celorlalte dispoziţii aplicabile. Totalitatea deciziiilor şi a rezoluţiilor rămâne atributul exclusiv al Şefului Casei Princiare de Caravasile.

Capitolul III – Şeful Casei Princiare de Caravasile

Articolul 10 – Linia de Succesiune la Coroana Principatului Basarabia

1. Linia de succesiune la Coroana Principatului Basarabia este reglementată de Anexa 1 a acestui Document.

2. Şeful Casei Princiare de Caravasile este Alteta Sa Principele Nicolae, iar mai apoi acele persoane care succed Altetei Sale, potrivit Anexei 1 şi termenilor, prevederilor acestor Norme. Şeful Casei Princiare de Caravasile va acţiona ca Şef al Casei Princiare, Preşedinte al Fundaţiilor / Asociaţiilor Princiare şi Custode al Coroanei Principatului Basarabia. În cazul în care un moştenitor viitor succede pe durata minorităţii sale, Consiliul Dinastiei Princiare va decide asupra membrilor şi funcţiunilor Regenţei. Articolul 6(1) va fi aplicabil.

3. Şeful Casei Princiare de Caravasile poate amenda ordinea de succesiune în orice moment, printr-un document semnat şi sigilat de mâna sa.

Articolul 11 – Drepturi şi prerogative în chestiuni dinastice

1. Şeful Casei Princiare de Caravasile guvernează familia ca un bun părinte.

2. Şeful Casei Princiare de Caravasile are dreptul de a lua decizii legate de proprietăţile Casei Princiare de Caravasile şi asupra oricăror alte chestiuni legate de Casa Princiara de Caravasile.

3. Şeful Casei Princiare de Caravasile se asigură de păstrarea şi recunoaşterea drepturilor, onorurilor şi prerogativelor Casei Princiare de Caravasile prin toate mijloacele ce-i sunt la dispoziţie.

4. Şeful Casei Princiare de Caravasile reprezintă sau numeşte reprezentanţi în relaţia cu autorităţile de Stat, pentru protecţia averii şi drepturilor Casei Princiare de Caravasile. Şeful Casei Princiare de Caravasile este singurul deţinător al acestui drept.

5. Şeful Casei Princiare de Caravasile are şi păstrează toate drepturile de fons honorum, şi poate continua să acorde titluri, decoraţii, ordine, distincţii şi medalii. Şeful Dinastiei Princiare este şi va rămâne Mare Maestru al Ordinelor, care se află sub controlul exclusiv al Casei Princiare de Caravasile. Casa Princiara de Caravasile va numi toţi membrii Ordinelor Dinastice şi administraţia acestora, iar acordarea va fi însoţită de înregistrări ale primitorilor şi distincţiilor, şi va avea loc potrivit deciziei Şefului Casei Princiare de Caravasile.

Capitolul IV – Casa Altetei Sale Principelui

Articolul 12 – Statut şi organizare

1. Casa Altetei Sale Principelui este structura administrativă aflată sub autoritatea Şefului Casei Princiare de Caravasile, organizată potrivit regulilor şi regulamentelor proprii.

2. Ea funcţionează sub conducerea Şefului Casei Altetei Sale Principelui, numit exclusiv prin ordinul Şefului Casei Princiare de Caravasile.

3. Casa Altetei Sale Principelui coordonează administrarea averii Casei Princiare, potrivit deciziilor Şefului Casei Princiare de Caravasile, face numiri pentru titluri şi distincţii; informează pe toţi membrii Dinastiei Princiare despre deciziile care îi privesc.

4. Casa Altetei Sale Principelui va avea structura cea mai bine adecvată pentru îndeplinirea îndatoririlor administrative pe care le are.

Articolul 13 – Îndatoriri

1. Casa Altetei Sale Principelui îndeplineşte următoarele îndatoriri principale:

a. Administrează bunurile aflate în proprietatea sau folosinţa Şefului Casei Princiare de Caravasile, potrivit deciziei sale, inclusiv cele în proprietatea sau folosinţa Dinastiei Princiare sau acelea unde Dinastia Princiara desfăşoară funcţiuni publice sau private;

b. Ajută pe membrii Dinastiei Princiare să-şi administreze propriile bunuri;

c. Păstrează inventarul bunurilor de la a. şi b.

d. Ajută pe membrii Dinastiei Princiare să-şi îndeplinească angajamentele, indiferent de natura lor;

e. Organizează Registrul Genealogic al Casei Princiare de Caravasile, potrivit Articolului 4(3), precum şi Registrul Decretelor Princiare;

f. Îndeplineşte îndatoririle date de Şeful Casei Princiare de Caravasile, intern sau în relaţia cu autorităţile de stat şi alte entităţi, în special în materie de reprezentare legală şi protocol.

2. Casa Altetei Sale Principelui poate îndeplini şi alte îndatoriri, după cum hotărăşte Şeful Casei Princiare de Caravasile şi este direct responsabilă.

3. Persoanele autorizate ca delegaţi, executori testamentari, locţiitori sau reprezentanţi ai Casei Princiare nu pot să-şi exercite mandatul fără aprobarea scrisă a Şefului Casei Princiare de Caravasile.

4. Persoanele descrise la paragraful (3) trebuie să ofere rapoarte prompte şi constante către Şeful Casei Princiare de Caravasile despre acţiunile pe care le întreprind. Mandatul lor este revocabil în orice moment, de către Şeful Casei Princiare de Caravasile, sau, în eventualitatea unei Regenţe, de autoritatea executivă relevantă, în scris şi cu efect imediat.

Articolul 14 – Administrarea bunurilor Dinastiei Princiare

1. Toate bunurile imobile şi de patrimoniu de pe teritoriul oricarui Stat, deţinute de un membru al Dinastiei Princiare vor fi înregistrate pe lângă autorităţile respective relevante şi vor fi administrate potrivit deciziilor proprietarului şi potrivit regulilor succesorale aplicabile.

2. Şeful Casei Princiare de Caravasile va numi executorii săi testamentari prin testamentul său.

3. Înainte de a renunţa la drepturile la vreo proprietate aparţinând de patrimoniul Casei Princiare de Caravasile, membrii săi trebuie să ceară consimţământul Şefului Dinastiei.

Capitolul V – Dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 15 – Intrare în vigoare şi modificări

1. Acest document, numit Normele Fundamentale ale Dinastiei Princiare de Caravasile – Statutul complet al Casei Princiare, înlocuieşte toate Statutele, regulile şi regulamentele anterioare.

2. Normele vor intra în vigoare la data menţionată mai jos şi vor fi irevocabile, cu excepţia cazurilor menţionate în document, de la momentul semnăturii şi sigilării de către Alteta Sa Principele Nicolae.

3. Normele pot fi modificate numai după cum este stabilit aici, de mâna şi cu sigiliul Şefului Casei Princiare de Caravasile.

4. Toţi membrii Dinastiei Princiare de Caravasile vor primi un exemplar în original al acestui document, semnat de Alteta Sa Principele Nicolae. Primirea acestui document semnifică acceptarea şi asumarea obligaţiei permanente de a-l respecta.

5. Orice modificare va avea loc potrivit paragrafului (4), sub semnătura Şefului Casei Princiare de Caravasile.

Articolul 16 – Aplicare şi interpretare

1. Aceste Norme sunt universal aplicabile, fără limitări.

2. Normele vor fi interpretate în aşa fel încât să-şi producă cel mai larg efect.

3. În cazul în care vreo secţiune a acestui document, numit Normele Fundamentale ale Dinastiei Princiare de Caravasile – Statutul complet al Casei Princiare, va fi considerată, de vreo curte, a fi neaplicabilă pentru orice motiv, termenii, condiţiile şi obligaţiile rămase nu vor fi afectate şi vor rămâne în vigoare.

Articolul 17 – Anexe

1. Anexa 1 este considerată parte integrantă a acestui document, numit Normele Fundamentale ale Dinastiei Princiare de Caravasile.

2. Ea poate fi modificată, independent de acest Statut, prin Decizia Şefului Casei Princiare de Caravasile, aşa cum este definit aici.

Articolul 18 – Glosar de termeni

1. Cuvintele „titlurile, onorurile şi prerogativele” vor fi interpretate în cel mai larg sens posibil şi vor include pe cele acordate de legislaţia aplicabilă, precum şi pe cele acordate prin curtoazie şi prin tradiţiile Casei Princiare de Caravasile.

2. Cuvintele „reşedinţele princiare” vor include, până la restaurarea Monarhiei, castelele, vilele şi casele deţinute de Şeful Casei Princiare de Caravasile sau de membrii Casei Princiare de Caravasile, precum şi orice alte reşedinţe puse la dispoziţie de catre orice Stat, potrivit legii.

3. Moştenitorul Evident este succesorul imediat al Şefului Casei Princiare de Caravasile, la orice moment. Celelalte persoane de pe Lista de Succesiune sunt Moştenitori Prezumptivi, în ordinea naşterii.

Ordonăm moştenitorilor noştri să respecte aceste Norme acum şi după decesul Nostru, ele reprezentând voinţa Noastră finală.

Ca atare, am semnat prezentele Norme Fundamentale.

Nicolae

Azi, 11 februarie 2017, Bucuresti, România.

Anexa 1 – Linia de Succesiune

NOI, Nicolae,

În virtutea autorităţii Noastre Suverane ca Şef al Casei Princiare de Caravasile şi în conformitate cu datoria Noastră faţă de istorie şi faţă de moştenitorii Dinastiei Noastre,

Din voinţa Noastră liberă Decretăm şi facem publică următoarea decizie:

A. Linia de Succesiune la Tron şi la Şefia Casei Princiare de Caravasile este cea astfel stabilită:

1. ASR Principele Moştenitor – de Caravasile;

2. – de Caravasile;

3. ASR Principesa – de Caravasile;

4. – de Caravasile;

5. ASR Principesa – de Caravasile.

B. În semn de recunoaştere a integrării României în Uniunea Europeană şi a obligaţiilor pe care acest lucru le presupune, în special Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Noi modificăm principiile şi practica Legii Salice, cu descendenţă exclusiv masculină, care nu va mai fi folosită la stabilirea succesiunii.

C. Coroana Principatului Basarabia va trece de la Şeful Casei Princiare la primul născut bărbat, şi, în lipsa unui bărbat, la prima născută femeie.

D. În absenţa unor descendenţi direcţi, Coroana va fi moştenită de cel mai în vârstă frate şi, în absenţa unui frate, de cea mai în vârstă soră a Şefului Casei Princiare.

E. Locul persoanelor menţionate în paragraful D, dacă sunt decedate, va fi ocupat de descendenţii lor, bărbaţii având precedenţă.

F. Linia de Succesiune poate fi modificată de Şeful Casei Princiare de Caravasile.

Linia de Succesiune la Tron este separată de lista membrilor Casei Princiare de Caravasile, aşa cum apare în articolul 1 al Normelor.

Noi Ordonăm moştenitorilor Noştri să respecte această Anexă acum şi după decesul Nostru, ea reprezentând ultima Noastră voinţă.

Ca atare, am semnat prezenta Anexă,

Nicolae

Astăzi, 11 februarie 2017, Bucuresti, România.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dvs. de navigare. Prin apăsarea butonului "Sunt de acord" sau continuarea utilizării acestui site, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Consultați "Politica de Cookies" pentru a afla mai multe! Sunt de acord Citeste mai mult