Domeniul Cahul

Mosia privata a Casei Dinastice Princiare de Caravasile – Regiunea Cahul

Prezentare generală

Raionul Cahul este situat în partea de sud a Republicii Moldova, pe malul stâng al râului Prut. La nord, raionul are hotare administrative cu raionul Cantemir, la nord-est și sud-est cu localități separate ce fac parte din componența UTA Găgăuzia, la est cu raionul Taraclia, la sud cu Ucraina, la vest pe râul Prut cu România. Municipiul Cahul este situat pe râul Frumoasa la distanță de 175 km de municipiul Chișinău și la 60 km de Galați, România.

Prin porțiunea de 1200 metri pe litoralul Dunării este asigurat accesul la Marea Neagră și bazinul acvatic al Europei Centrale și de Est. Raionul are conexiune directă cu Uniunea Europeană prin România. Conexiunea se asigură prin intermediul celor 2 puncte vamale: Cahul–Oancea și Giurgiulești–Galați. La est raionul are conexiune cu Ucraina prin 2 puncte vamale: Palanca–Maiaki Udobnoe, inclusiv una feroviară — Giurgiulești–Reni.

Suprafața totală a raionului constituie 154,5 mii ha dintre care 98, 8 mii ha terenuri agricole, mii ha păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, iar ha ocupă resursele acvatice.

Relieful coboară în trepte de la nord spre sud și cuprinde la nord Colinele Tigheciului, în centru Câmpia Cahulului, iar la est depresiunile râurilor Cahul, Salcia și Ialpug. În partea de vest teritoriul este mai coborât și este reprezentat prin terasele vechi ale r. Prut, fragmentat de văi și vîlcele.

Populația

Conform datelor statistice de la 01.01.2016, numărul total al populației stabile a raionului Cahul constituie 124,6 mii persoane, ceea ce reprezintă 3,5 % din populația totală a Republicii Moldova, inclusiv 39,6 mii persoane (31,8%) — populația urbană a raionului și 85,0 mii persoane (68,2%) populația rurală a raionului.

Organizarea administrativă

Raionul Cahul este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din 55 localități, inclusiv municipiul Cahul, 53 localități din componența satelor (comunelor), o localitate din componența municipiului — s. Cotihana, având o suprafață de 1.545 km² și o populație de 124600 de locuitori. În medie o localitate rurală pe teritoriul raionului este populată de 1550 locuitori, în 5 localități locuiesc mai puțin de 200 locuitori (Spicoasa, Greceni, Iasnaia Poleana, Sătuc, Tudorești) și maximum de 6009 locuitori în s. Colibași.

În medie pe raion la 100 km2 revin 3,5 așezări rurale, media pe republică fiind de 4,9 așezări/100km2.

Resurse și rezervații naturale

Sol

Pe cea mai mare parte a teritoriului predomină solurile de cernoziomuri obișnuite și carbonate, cernoziomuri de fâneață slab salinizate, în lunca râului Prut — soluri aluviale de fâneață de mlaștină. Bonitatea medie a solului pe teritoriul raionului conform datelor din Cadastrul Funciar al Republicii Moldova este de 58 puncte, bonitatea medie a solului pe teritoriul republicii este de 64 puncte.

Rețeaua hidrologică

Este reprezentată de râul Prut cu afluenții săi de stânga Larga, Cahul, Salcia Mare. Râul Prut se revarsă în fluviul Dunărea la Giurgiulești și este navigabil doar pe cursul său inferior. Prin porțiunea de 1200 metri pe litoralul Dunării este asigurat accesul la Marea Neagră și bazinul acvatic al Europei Centrale și de Est.

Pe teritoriul raionului se află cele mai mari lacuri naturale din republică – Beleu și Manta.

Zăcăminte

În municipiul Cahul se exploatează apele minerale curative și nămolurile balneare, aceste resurse naturale fiind valorificate în cadrul sanatoriului „Nufărul Alb”. La periferia de nord și sud a orașului se află zăcăminte de ape minerale.

Apa minerală hidrocarbonată este utilizată în scopuri potabile și curative, astfel de ape minerale se găsesc și în zona Lacului Sărat.

Turism

Rezervații și monumente naturale
Rezervația științifică ”Prutul de Jos”
Stejari s. Doina

Muzee

Muzeul Ținutului Cahul
Muzeul de istorie și etnografie din s. Slobozia Mare
Muzeul Pâinii, s. Văleni
Curtea Tradițională Țărănească “Casa dorului”

Biserici

Catedrala “Sf. Dimitrie Caravasile”, mun. Cahul
Catedrala “Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil”, mun. Cahul
Biserica de Rit vechi ”Acoperămîntul Maicii Domnului”, mun. Cahul

Monumente cultural – istorice

Valul lui Traian
Cărarea lui Petru Rareș, s. Văleni
Teatrul Republican Muzical-Dramatic, mun. Cahul
Universitatea de Stat, mun. Cahul

Zone și centre de agrement

La Cotihana
Lacul Frumoasa
Lacul Manta
La Izvoare
Piața Horelor, mun. Cahul
Parcul Central, mun. Cahul
Portul Internațional Liber Giurgiulești
Stațiunea balneară Nufărul Alb

Rezervația științifică „Prutul de Jos”
Este cea mai importantă arie naturală protejată de stat din raion. Amplasată în lunca râului Prut, partea de vest a satului Slobozia Mare raionul Cahul, rezervația se întinde pe o suprafață de 1691 ha. 2/3 din suprafața rezervației este ocupată de apele lacului Beleu, iar pe restul teritoriului reprezintă o rețea de bălți care în ansamblu formează un ecosistem unic de importanță nu numai națională, dar și internațională. Vegetația zonei include peste 193 de specii de plante vasculare. Complexul faunistic este specific ecosistemelor acvatice și este reprezentat de circa 190 specii de păsări, 34 specii mamifere, 7 specii de reptile, 11 specii de amfibieni, 27 specii de pești. În Cartea Roșie a Republicii Moldova sunt incluse 21 specii de păsări, cum ar fi lebăda, gâsca sură, stârcul sur și cel roșietic, pelicanul, stârcul mare alb și altele, precum și 5 specii de mamifere, 2 specii de reptile și 1 de amfibieni, care populează această zonă.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dvs. de navigare. Prin apăsarea butonului "Sunt de acord" sau continuarea utilizării acestui site, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Consultați "Politica de Cookies" pentru a afla mai multe! Sunt de acord Citeste mai mult